السلام علیک یا اباعبدالله

محرم آمد ...

چند محرم در زندگی تجربه کردی ؟
چندتا شون رو فهمیدی ؟
چقدر امام ات رو می شناسی ؟
چه درس هایی از عاشورا از امام گرفتی ؟

آیا اون چیزایی رو که فهمیدی در زندگی به کار بردی ؟

محرم رفت ...