زندگی آب روانی است که از کوچه ما می گذرد ،

بهتر آن است که با آن وضویی بکنیم .

 

زندگی هدیه ای است که خدا به ما داده است ، اگر از این هدیه که مانند آب روان و پاکیزه ایست در جهت نیک استفاده کنیم به طوری که ثمری برایمان داشته باشد ، این پله را به سلامت پشت سر گذاشته ایم .

 

یک استفاده مفید از زندگی : « ریاضی بخوانید !!! »

منظورم این نیست که برای نمره ریاضی بخونید یا جوری بخونید که پس فردا یادتون بره.

 

منظورم اینه که با ریاضیات زندگی کنید ... « همیشه ریاضیدانان انسانهای ساده ، بی ریا ، عارف ،امین و .... هستند »

هیچ پدیده ای در جهان نیست که ریاضیات در آن اثر نگذاشته باشد .

 

خالق همه پدیده ها ریاضیات است و خالق ریاضیات خداست .

ریاضیات انسان  را به عالمی می برد که دست هیچ شیطان به آنجا نمی رسد .

عالم ریاضیات عالم محاسبه است و هر جا که محاسبه باشد شیطان در آنجا جای ندارد .

 

 

ریاضیات انسان را از حسد ، ظلم ، بی مهری ، ضعف و... دور می کند و در عوض ما را بردبار ، شکیبا ، حکیم ، راستگو و ... می کند .