ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجات

ايام سوگواری حضرت سيدالشهدا را به همه عزيزان تسليت می گويم و امیدوارم در تکیه های عزاداری به یاد ما هم باشید

التماس دعا

اين connection را خداوند وقتی ما را به اين دنيا آورد ؛

وقتی داشت عقل و شعور را بين بنده هاش تقسيم ميکرد به هممون داد .

يک connection   قوی که ISP  اش را خود خدا support می کند .

هر وقت اراده کنی می تونی وصل شوی . ( البته بايد اراده ات قوی باشد )

با سرعت فوق العاده ، dc  ناپذير ، با account   مادام العمر ، تازه يک خط ويژه با فيبر نوری هم برای ما تعبيه شده ،

جيک ثانيه هم وصل ميشی ....... برو حالشو ببر .

چه لحظه ی مکلکوتيه !!!!

آخه می دونيد خود خدا هميشه online  است و هميشه جوابمان را ميده و هميشه و هر لحظه در دسترسه وبه حرفامون گوش ميده

.......

ديگه چی ميخوای  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولی اين ما بنده هاهستيم که هر وقت احساس نياز می کنيم سريع  connect   می شويم .

اينم account  اش :

نام کاربری (user name ) : نماز

کلمه عبور : ( password ) : الله اکبر

شماره تماس : 2443417

.......