اگر تمام عالم هستی را به اندازه ی یک کتابخانه به طول و عرض 800 کیلومتر در نظر بگیریم ،

( طول این کتابخانه را مسافت تهران- قم فرض کنید ) و کتابهای این کتابخانه را کتابهایی  

قطور و دارای نوشته های توهم تو هم ،

 بدون جای خالی  ( مانند : لغت نامه ) فرض کنیم .

نقطه ی یکی از کلمات در یکی از صفحات در یکی از کتابها( مثلا : نقطه کلمه « من» ) ؛ کره زمین است .

در کره زمین پنج قاره وجود دارد ؛ ما در یکی از این قاره ها زندگی می کنیم .

در این قاره تعداد زیادی کشور وجود دارد ؛ ما در یکی از این کشورها زندگی می کنیم .

در این کشور 28 استان وجود دارد ؛ ما در یکی از این استانها زندگی می کنیم .

در این استان چند شهر وجود دارد ؛ ما در یکی از این شهرها زندگی می کنیم .

در این شهر 22 منطقه وجود دارد ؛ ما در یکی از این منطقه ها زندگی می کنیم .

در این منطقه ، 25 دبیرستان وجود دارد ؛ ما در یکی از این دبیرستان ها درس می خوانیم .

در این دبیرستان ،16 - 15 کلاس وجود دارد ؛ ما در یکی از این کلاس ها درس می خوانیم .

در این کلاس 25 دانش آموز وجود دارد و ما یکی از این دانش آموزان هستیم .

حالا خود را ، که در نقطه کوچکی از این کتابخانه هم چیزی به شمار نمی روید ، با وسعت این کتابخانه مقایسه کنید

و موقعیت خود را در برابر قدرت کوچیکه ی  خداوند توانا بیابید !!!

« شما می تونید !!! »

آدم باید بفهمه چیه ، کجاس و در چه موقعیت قرار داره ، نباید در پیشگاه خدا به خودش مغرور باشه . چون شیطان هم در پیشگاه خدا

خیلی مغرور بود ...

قبول داری باید متواضع بود ؟

پس چرا در پیشگاه خدا اینقدر متکبر و بی حیا هستیم که در محضر او گناه می کنیم ؟

چرا از آتشی که خدا ی هستی بخش و توانا به غضب خود بر افروخته نمی ترسیم ؟

***

« این چیزایی که گفتم ارزش  حداقل 5 دقیقه فکر کردن رو  داره ، پس همینطوری از کنارش رد نشید »

« دنیا محضر خداست ،  پس در محضر خدا گناه نکنیم »

** یا حق**

التماس دعا

* نکته :* اگر بعضی از مطالبی که اینجا می نوسم خدایی نکره ... نئوذ بالله ...  موجب اهانت به بارگاه خداوند  یا ائمه ی اطهار شده ... هرچند من منظوری نداشتم ولی خیلی شرمسار و خجل هستم و امیدوارم خدای مهربان منو ببخشه ... امیدوارم دیگه تکرار نشه و از دوست خوبم بنده خدا که این نکته رو بهم گفت خیلی ممنونم!!!!

تصویری از سالم ماندن مساجد در فاجعه تسونامی

خبر تکمیلی در این مورد