راز شاد زیستن ، انجام دادن آنچه دوست داریم نیست . دوست داشتن آن چیزی است که انجام می دهیم !!!

راه های کسب احساس  شادمانی  :

 1. هر گز از پرسش کردن باز نمانید : هر گاه از انجام کاری  دلزده و خسته شدیم از خودمان بپرسیم چگون می توانیم کارهایمان را بهتر ، سریعتر ، ساده تر ، آسان تر و سرگرم کننده تر انجام دهیم تا به هدف نهایی برسیم !
 2. احساس نا امیدی را از خودمان دور کنیم : اگر در مسیر زندگی امید خود را از دست دادیم مایوس نشویم و هرگز فکر نکنیم راهی که در پیش گرفته ایم ، آخرین راه است .  
 3. ضهف های خودمان را از خودمان بپذیریم : واقعیت این است که هر کس ضعف هایی دارد ، به جای فرو ماندن در ضعف های خود و گرفتار شدن در دام  یاس و نا امیدی ، بکوشیم انتقاد پذیر بوده و بر ضعف هایمان غلبه کنیم و به دنبال راهکار باشیم . 
 4. نقاط  قوت خود را تقویت کنیم :  با کشف توانایی های خودمان و پرداختن به کارهای مثبتی که علاقه داریم ، بیشترین لذت را از زندگیمان ببریم .
 5. از مطلق گرایی دوری کنیم : هیچکس برای همیشه نمی تواند قهرمان باشد ، پس ما بیشترین تلاش را انجام می دهیم و از نتیجه بدست آمده خرسند باشیم ، خواه پیروز شویم یا نشویم .  
 6. با خودمان صادق و روراست باشیم : صادق نبودن با خود ، آسیب رسان تر از احترام نگذاشتن به خود است .         
 7. بیشتر به زندگی برسیم : گلی را در باغچه بکاریم و آن را به  زندگیمان تشبیه کنیم  « شاداب باشیم »
 8. در گذشته زندگی نکنیم : هر اندازه در تیرگی  گذشته گام برداریم از روشنایی آینده دورتر خواهیم شد .                             باید گذشته را به سوال کشید ، نا پاکی هایش را گرفت و زنگارهایش را زدود و از آن به عنوان عنصری برای شادمانه زیستن در حال بهره برد .
 9. در حال ، شنا کنیم : هر گاه در حال زندگی کنیم ترس را از ذهن دور می سازیم ؛ زیرا در حال ، غم گذشته و ترس از آینده وجود ندارد .
 10. روی مواردی که کنترل داریم متمرکز شویم : وقتمان را روی مسائلی که در حد کنترل ما نیشت سپری نکنیم .        
 11. همچون کوه استوار باشیم : به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاهی  پیدا کنیم و برای دستیابی به آنها کوشا باشیم .
 12. یادگیری را فراموش نکنیم : برای پرورش دادن مغز بهتر است آن را با فعال کردن از طریق یادگیری ، در گیر نمائیم .      
 13. در کمک کردن به دیگران پیشقدم باشیم : وقتی می بینیم که توانسته ایم گره ای از دیگران بگشاییم ، در درون خود احساس شادمانی و شعف می کنیم .        
 14. گذشت داشته باشیم : با دور ریختن کینه ها به آرامش درونی دست یابییم .

 

اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگی کنیم ،

معنی و مفهوم حیات و شاد زیستن را بهتر درک خواهیم کرد .

 

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

( خیام )