اولا : آیه الله یعنی نشانه خدا. 

دو چیز ما را به شگفتی وا می دارد اول، آسمان بالای سرمان و دوم درون خودمان .

پس همه ما آیه الله هستیم و نباید خود را دست کم بگیریم ، یه بنده خدایی می گفت : «پيامبر در حين وحي مستقيم ، رنگ از صورتشون مي پريد و به حالت غش مي افتادن و بنابراين بحث توسل اينجا معني پيدا مي كنه. اينكه انسانهاي معمولي براي ارتباط با آن منبع لايزال الهي بايد به مقربان درگاه خدايي توسل كنند ...... يعني وقتي من دعا ميكنم كه پروردگارا گناهان مرا بيامرز.دعاي من به عرش خداوندي نمي رسه...و من مثلا  بايد بگم...يا امام رضا،از خداوند شفاعت مارا بخواه!؟»

باید بگم ... بله .... تا حدودی درسته .... ولی راه توسل به خدا یه قلب شکسته است ... یعنی هر کس بیاد توبه کنه بگه خدایا منو ببخش ...

خدا می پذیره .... حتی اگه گناهکار باشه .

باید بگم که وقتی قوم حضرت یونس آدم شدند و پیش حضرت آمدند ...... حضرت یونس نپذیرفت و گفت من شما را نفرین کردم و عذاب نازل

خواهد شد و دیگر دیر شده .... ولی وقتی خودشان با پروردگار صحبت کردند و متوسل شدند .... خدا توبه آنها را پذیرفت .  

ثانیا : به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد .

خدا دو تا چشم به ما داده تا زیباییها را ببینیم ، به کوه و جنگل و دشت و دریا و.... برویم و قدرت خدا را ببینیم .

چرا باید این چشم مقدس به چیزها و جاهایی که نباید نگاه کنه ، نگاه می کنه ... چرا گناه !؟

چرا همش اشتباه ... مگه ما آیت الله نیستیم !!؟

 

سوال : می دانیم که هر جسمی که در حال حرکت است دارای انرژی می باشد .

بنا براین .::. انرژی جنبشی که باعث شده زمین به طور منظم سالها به دور خود و خورشید بگردد و ساعت و تقویم دقیقی را بوجود آورد ،

از کجا تامین میشود ؟