آسمانی

ساعت گیج زمان در شب سیاه عمر در انتظار پسری از جنس ماه ،  ( منو میگه ها .. )

بر روی زمین خاکی ثانیه هایش را دیوانه وار به سوی جلو می تازد .

قانون نیوتن مرا در اسارت خاک نگه داشته و گرفتار نظام خود کرده است ، در برابر سیلان اندیشه ها .

هر کجا هستم باشم ، آسمان مال من هست .

من هم یک آسمانی هستم اما اسیر خاک .  می خواهم پرواز کنم ...

روح آسمانیم در جسم خاکی حقیر نمی گنجد .  می خواهم رها شوم ...

پلکانی از آسمان برایم گسترده شد ه و من پله پله روی به آسمان خدا پیش می روم .

...

از آتش پرسيدن محبت چيست ؟ گفت از من سوزان تر است

از گل پرسيدن محبت چيست ؟ گفت از  من زيبا تر است

از شمع پرسيدن محبت چيست ؟ گفت از من عاشق تر است

از خود محبت پرسيدن . چيستي ؟ گفت  نگاهي بيش نيستم

 

حالم گرفته شد ... اما فقط با یک نگاه .

بعضی وقتا لازمه آدم حال خودشو بگیره ولی با این حال پست قبلی حالت طنز داشت .

امروز رفتیم اردو... خوش گذشت.. یا علی