همه چیز دنیا به شکل حلقه است…آسمان گرد و مدور است ؛ شنیده ام که زمین هم گرد است، مثل یک توپ.

ستاره ها هم جملگی گرد و حلقوی هستند.
باد که تند شد به دور خود حلقه وار می چرخد...خورشید از طلوع تا غروب حلقه ای را می پیماید…
ماه هم همین کار را میکند.هر دو گرد و حلقوی هستند…حتی فصل ها نیز در جابه جایی خود یک دایره بزرگ میزنند...

و همیشه به جای نخست خود بر میگردند…

پرندگان آشیانشان را به شکل حلقه درست می کنند...رسمشان مشابه رسم ماست….
زندگی انسان از کودکی تا کودکی یک حلقه است.در هر چه قدرتی در حرکت باشد وضع به همین شکل است.
[1]
بنابراین عشق  نیز یک حلقه  است، حلقه ای بی پایان.

محبت عظیمترین قدرت روی زمین است.وقتی درونتان از محبت لبریز شود، جهانتان درخشان و تابناک می شود.

همه چیز یعنی عشق، جوهر و ساختار ما عشق است.در کل کائنات هیچ چیز نیست الا عشق.

همه آدمیان تجلی عشق الهی هستند.ما در حلقه سحرآمیر عشق خدا گام بر میداریم و هم اکنون چون مغناطیسی الهی در برابر خیر و صلاح خود مقاومت ناپذیر هستیم.

*  *  * *

وقتی ميگه خدايا، جوابی نميشنوه، اما وقتی قهر ميکنه همه ی کاراش رديف ميشه.
خب اگه اينجوريه همه برن با خدا قهر کنن و حاجت بگيرن ديگه.درجوابش ميدونی چی بايد گفت ؟ فقط اينو ميشه گفت که : هر که در اين بزم مقربتر است جام بلا بيشترش می دهند.
نمی دونم اما خدا می گه : من هرکس رو بيشتر دوست داشته باشم بيشتر مبتلاش ميکنم.
بيشتر درد بهش می دم تا بياد در خونم
و من صدای قشنگ يا الله يا الله اونو بشنوم.
بيشتر رنج بهش می دم تا بياد در خونم
و من صدای دلنشين ناله هاش رو بشنوم.
اگه داری سختی می کشی خدا دوستت داره ؛ خدا داره نگات می کنه ؛ خدا داره بهت افتخار می کنه.

* * آنچه مي گويند بلاست، حلقه عشق خداست.**
و اگه دوستت نداشت می گفت :
حاجت اين بنده رو بديد بره که از صداش بدم مياد، ديگه نمی خوام صداشو بشنوم ، هر چه زودتر بهش بديد بره.
پس فکر نکن اگه خدا جوابتو نداد دوستت نداره ؛  برعکس ؛ عاشقته که بهت نمی ده، و اگر جوابتو داد فکر نکن که دوستت داره.

 


[1] اینترنت